Email: artecat@artecat.dk

Hvorfor?

Tids registrering er nødvendig for virksomheden for at kunne overskue hvad medarbejderens tid bliver brugt til. Man bliver tit overrasket over hvor meget tid en bestemt proces eller funktion tager. I visse tilfælde er tidsforbruget direkte knyttet til bestemte kunder eller samarbejdspartnere hvor en fakturering er nødvendig.

Tids registrering bliver af medarbejdere ofte betragtet som et (u)nødvendigt onde. Ud over at skulle holde styr på alle opgaverne i dagligdagen skal man også døje med at udfylde et besværligt rapporterings system.

Ved udviklingen af TheTime er der lagt vægt på bruger venlighed og minimal ventetid.

 

Hvor kan det bruges?

TheTime er udviklet til kontor miljøer og lignende steder hvor alle medarbejdere der benytter systemet har adgang til en PC koblet på et lokalt netværk. Medarbejdere med adgang fra hjemmearbejdsplads eller rejsende med delvis adgang kan ligeledes bruge systemet.

 

Hvad kan man?

Man kan registrere tid brugt på projekter og dage brugt på ferie, sygdom med mere.

Der skelnes mellem to typer registranter: Dem der skal registrere al virksomheds relevant tid og dem der kun registrerer fravær, dvs. ferie, sygdom og lignende.

Registrering af ferie og anden fremtidig aktivitet kan foretages et år frem i tiden.

For de medarbejdere der ønsker det er der indbygget et fleksliste modul der kan assistere med at holde styr på antal reelle arbejdsdage, dagens total tid med mere.

Medarbejderne har via TheTime en komplet fraværs oversigt - hvem har ferie, er på kursus eller arbejder hjemme?

 

Hvad gør man?

Man downloader zipfilen læser vejledningen.

Man bør prøve systemet på et begrænset antal brugere for en periode. TheTime er gratis for grupper på op til 20 brugere der kan nøjes med op til 50 projekter. Hvis man derefter finder systemet anvendeligt og har brug for en større skala eller flere funktioner så kontakter man ArteCat.dk for et godt tilbud.

 

Download
TheTimeSetup